JUMP Math

Itinerari d’ensenyament-aprenentatge de matemàtiques en l’àmbit escolar que permet que tots els alumnes adquireixin la base matemàtica suficient per poder desembolicar-se davant reptes socials i professionals.

JUMP Math és un model d'ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques que ofereix un itinerari provat i sòlidament cohesionat des d'Educació Infantil (5 anys) fins a 2n de Secundària.

Aquest itinerari ha estat desenvolupat a partir dels últims avenços de la neurociència i s'ajusta al procés de maduració cognitiva dels alumnes. JUMP Math promou un aprenentatge fluït i motivador, que dóna temps a l'alumnat a reflexionar, a compartir i a connectar. Es tracta, a més, d'un itinerari recursiu que reprèn i profunditza en els continguts al llarg dels nou cursos, evitant que es produeixin llacunes d'aprenentatge.  

El potencial de JUMP Math no només radica en l'organització i seqüenciació de continguts, sinó en la idoneïtat de la seva proposta metodològica a l'aula. A través del descobriment guiat, els estudiants exploren i comprenen la bellesa de les matemàtiques com un llenguatge simbòlic connectat amb el món real.

Recursos

La Guia per a Docentsés la peça clau del model JUMP Math. Cada curs disposa d'una guia amb la planificació de cadascuna de les classes. És un recurs essencial que descriu la seqüència didàctica, resultat d'anys d'investigació i posada en pràctica en nombroses aules, i com aplicar-la per mantenir la concentració dels alumnes i que acabin sentint que descobreixen els conceptes per si mateixos. JUMP Math també inclou materials per a pissarres digitals (PDI). Les pissarres proposen la seqüència de descobriment guiat a seguir pels alumnes i faciliten la tasca docent tant en la dinàmica d'aula com en la preparació de les classes. Altres recursos per a docents són els materials per avaluació i acompanyament,com proves i exàmens, així com solucions per la correcció; el material per a crear objectes manipulables i lúdics; i les unitats per al reforç de la confiança, ideals per a iniciar el curs i ajudar als alumnes a sentir-se capaços d'aprendre matemàtiques des del primer moment.   Cada curs de l'itinerari compta amb llibres d'exercicis on apareixen petits recordatoris teòrics per facilitar l'autonomia de treball dels alumnes. Els llibres de pràctica i avaluacióestan especialment pensats per a facilitar la concentració, anar interioritzant els conceptes i la mateixa avaluació per part de docents i alumnes.

Formació

La formació de docents és clau per una bona implantació del programa. Per això JUMP Math utilitza tot el potencial d'internet (àudio, text, vídeo, animació) per al procés de preparació dels docents i ofereix un acompanyament durant tot el procés d'implantació, amb fòrums per a consultes, webinars de formació i trobades presencials amb la xarxa de centres que implanten JUMP Math. La interacció entre docents i formadors estar enfocada al coneixement dels principis del model, les metodologies pedagògiques que utilitza i el material que els docents tenen a la seva disposició. A més, fomenta la formació i l'aprenentatge entre iguals a través d'una comunitat en xarxa que ja compta amb 1400 docents a Espanya.