Clickedu Software de gestió escolar

Clickedu és un sistema integral de gestió en constant evolució, dissenyat per poder automatitzar i facilitar a cadascun dels professionals de l'escola les tasques diàries.

La gestió del centre es realitza totalment online, sense haver d'instal·lar o actualitzar res ni realitzar processos complexos. Per fer servir Clickedu, només cal un dispositiu amb connexió a Internet.

Incorporem documentació oficial, exportació cap a memòries, dades estadístiques de tot el que s’esdevé en el centre i tots els mòduls de gestió econòmica i comptable.

Plataforma de gestió per escoles

El software Clickedu és una plataforma escolar al núvol que inclou la gestió acadèmica, administrativa i econòmica, un entorn virtual d'aprenentatge amb connexió a llibres digitals i continguts gratuïts, la gestió del professorat, tutors i caps d'estudis, la qualitat del centre i un entorn privat i segur de comunicació amb les famílies, entre molts temes.

La comunicació intel·ligent

Des que una escola té Clickedu, les famílies passen a estar informadesd’aspectes com ara: notícies, àlbums de fotos, notes, exàmens, informació del dia a dia a classe, calendaris online, missatges amb els tutors, visualització de dates per concertar entrevistes, descàrrega online dels butlletins de notes, gestió de les activitats extraescolars, menús i el menjador... 

L'escola a un clic també per a les famílies.

 

El mòdul pensat per i per al mestre

La gestió del dia a dia del professorat queda solucionada amb Clickedu.Programacions, posar notes i crear fórmules d'avaluacions, informes personalitzats per a nens, accés a les fitxes dels alumnes, control de classe, accés des de la mateixa pantalla a l'entorn d'aprenentatge, passar llista, informar a menjador, atenció a la diversitat i un llarg etcètera són les eines que tothom veurà com indispensables després de 3 mesos amb Clickedu. A més, no caldrà fer feines rutinàries, ja que amb Clickedu el tutor tindrà tota la informació del que passa a la resta de classes només entrant al mòdul de gestió tutorial.

Entorn d'aprenentatge

Clickedu també és un entorn d'aprenentatge inclòs en el mòdul aula: tests autoavaluatius, entrega de treballs online, treballs compartits, carpetes individuals i de classes, suros virtuals amb arxius i vincles, repositoris per departaments amb eines educatives, recomanacions dels tutors, fotos de classe, continguts cedits per editorials o la connexió amb els continguts abans esmentats en són alguns exemples.

Clickedu Esdeveniments  Same bullying

Clickedu Esdeveniments Same bullying

M'interessa l'oferta